eShopping Mall

The Best Way to Promote Your Business

Thực hiện và phát hành nhân dịp Đại Hội lần thứ 29 các Gia Đình Mũ Đỏ Thế Giới, họp ngày 26-9-2009 tại San Jose, California.

Những trận đánh để đời của

Thiên Thần Mũ Đỏ

gồm 3 CD

Mua bằng chi phiếu hay lệnh phiếu (Money order) xin trả cho:

Net Television (NetV)

và gửi về:

 

NetV

2385 Senter Road

San Jose, CA 95112

 

Giá bán: $20.00 trọn bộ,
$8.00 mỗi CD

CD1:

1.Giới thiệu Sư Đoàn Nhảy Dù

2.Trận Chiến Charlie của Bùi Đức Lạc, Mai Thương đọc.

3.Song Kiếm Trấn Ải, Rửa Hận Charlie  của Tú Trinh, Như Hoàng đọc.

 

CD2:

1.Các Tướng Lãnh của Sư Đoàn

   Nhảy Dù

2.Tử Thủ Căn Cứ Mitchelle của    Nguyễn Báu, Trịnh Tùng đọc.

3.Trận Chiến Vùng Ven Đô của   Trương Dưỡng, Như Hoàng đọc.

CD3:

1.Trại Hoàng Hoa Thám

2. Huế - Tết Mậu Thân của Lê Nhân,   Mai Thương đọc.

3. Giờ Này Anh Ở Đâu của Đỗ Mỹ Qúy,  Như Hoàng đọc.

 

Đặc tính

Video giới thiệu

Những trận đánh để đời của
Thiên Thần Mũ Đỏ, gồm 3 CD Lay out tuyệt đẹp. Đầy đủ huy hiệu của các Đại dội, Tiểu đoàn và Sư đoàn Dù, như một tài liệu cho chiến tích của một thời bình lửa. Giá bán: $20.00 trọn bộ, $8.00 mỗi CD Thực hiện và phát hành nhân dịp Đại Hội lần thứ 29 các Gia Đình Mũ Đỏ Thế Giới, họp ngày 26-9-2009 tại San Jose, California.

© 2014 netV. All Rights Reserved.