NEWS  &  ENTERTAINMENT  TELEVISION

Broadcast 24/7 Program on Channel 1.12 KAXT-CD The Best Way to Promote Your Business

Recent Uploads

NetV, kết hợp từ những chữ đầu của News & Entertainment (or Education) Television,

được viết tắt dưới ký hiệu NETV. Phát hình 24/7 tại Vùng Cựu Kim Sơn (San  Jose- Oakland - San Francisco).

 

Theo cuộc thăm dò mới nhất, đã có hơn phân nửa trong tổng số 250,000 người Việt đang sinh sống tại Quận Hạt Santa Clara và Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, là những người ái mộ Đài NetV, hoặc là khán thính giả của NetV. Chưa kể đến khán thính giả trên mạng, có thể xem cả ngàn video clips chọn lọc của NetV tại hệ thống Video YouTube: www.youtube.com/vnfmmedia.

 

Chúng tôi rất hãnh diện vì có nhiều tiết mục nổi tiếng phát hình hàng ngày như:

 

Thời Sự 24

NetV News Express mỗi ngày

Tin tức mỗi 2 đầu giờ với những cập nhật

Tin tức mỗi ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ  (VOA)

Tin tức mỗi ngày của Đài Á Châu Tự Do (RFA)

Các tiết mục giải trí như Nhạc Tuyển, Thế Giới của Người Nổi Tiếng, Hài Hước.

Những Shows Hoạt Họa  dành cho Thiếu Nhi, cho Phong Tục Tập Quán, cho Du Lịch…

Những nhận định, bình luận và tiên liệu ở các Shows Chính trị, Thương Mãi, Kỹ Thuật, Tôn Giáo (Pháp Hòa) PG Hòa Hảo (Bảy Thiện) và Tin tức Đức Mẹ TV cũng như Thế giới nhìn từ Vatican.

Các tiết mục dành cho Cộng Đồng, cho các tổ chức bất vụ lợi, Dạy Nấu Ăn…

Phim truyện Vietnam và nước ngoài.

 

 

Videos vừa mới tải lên mạng Internet

© 2014 netV. All Rights Reserved.